Meny:

 

 

Hovedside
Om oss
Rekruttering
Jobb søk
Omplassering
Salgskurs
Kontakt oss

 

 


                                 Om oss

Rekruttering AS
Vi startet et privat rekrutteringsselskap i 1996 aksjeselskapet Rekruttering AS i 2005.

Organisasjon:  
Rekruttering AS har tre avdelinger
 

- salg av oppdrag    

- oppdragsrelatert headhunting(hodefinning

- uavhengige kompetanseSØK/Jobbfinning

Bransjemessig Rekruttering
Vårt første oppdrag var fra Akershus Eiendom AS etter næringsmegler.  Siden har det fulgt slag i slag i utallige bransjer.  Referansebrev vises i personlige møter. 

Bransjemessig Karrierehunting
Arbeidsgiveres viktigste kravkriteria ved rekruttering er kvalitet og tid.  For å redusere tiden og opprettholde kvaliteten -  startet vi i 2005 oppdragsuavhengig Karrierehunting.  I.bransjer som til  enhver tid har behov for nye folk, avklarer vi oppdragsuavhengig potelnsielle kandidater og tar deretter kontakt med firmaer som har behov, og kan derfor vise kvalitetssikrede kandiater raskt! .

Derfor bør vi bli din suverene leverandør av best Pris/Ytelse

Salgskurs
Vi har holdt mange firmatilpassede salgskurs  og produsert ditto salgsbøker for intern oppfølging.

Da får kurset varig verdi, og blir mer enn ”weekendkurs" (som er glemt over helgen)

Våre kurs er enten generelle, eller med oppfølging på Internett (Kurs I og Kurs II) eller spesielle firmakurs (Kurs I B og Kurs II B) hvor instruktørene sammen med den firmaansvarlige for kursene utvikler kursene på oppdragsgivers egne produkter og fordeler..

Spesialkurs oppleves som langt mer effektive enn generelle salgskurs