Meny:

 

 

Hovedside
Om oss
Rekruttering
-- Garantier
-- Priser/Betingelser
-- Rekrutteringsmetoder
Jobb søk
Omplassering
Salgskurs
Kontakt oss

 

 


                                 Rekrutteringsmetoder

Oppdragsgiver I – Arbeidsgiver

Rekrutteringsmetoder

Basert på Stillingsanalyse og Personprofil rekrutterer vi på to måter:

A.  Oppdragsgiver annonserer - Rekruttering AS administrerer - Oppdragsgiver ansetter

Oppdragsgiver er ansvarlig for annonse og innrykk.  Rekruttering AS oppgis som kontakt i annonsen.   Sammen med oppdragsgiver utarbeides stillingsbeskrivelse, kravprofil  med 3 Personkarakteristika  og 7 Personlige Egenskaperl. 
Rekruttering AS mottar og besvarer alle søknader, kontakter aktuelle kandidater, intervjuer dem og tester de beste. Etter første utvelgelse innkalles "semifinalistene" til dybdeintervju med diskusjon og   referansesjekk.  Oppdragsgiver presenteres  finalistene med Rapport, tar avsluttende intervju og er ansvarlig for ansettelse.

B.  Kandidaten(e) beskrives - Rekruttering AS finner og administrerer - Oppdragsgiver ansetter

Rekruttering AS utarbeider Rekruttering AS stillingsbeskrivelse, kravprofil med 3 Personkarakteristika og 7 Personlige Egenskaper. 
Rekruttering AS søker kandidater i egen database.  Aktuelle kandidater intervjues, testes, dybdeintervjues, referansesøkes, og presenteres med Rapport og KvalitetsGaranti. Oppdragsgiver tar avsluttende intervju med ”kjemisjekk” og er ansvarlig for ansettelse av kandidaten(e). 

C. No Cure - No Pay - Som B

D. No Cure - No Pay - Spesial

Rekruttering AS overtar et løpende oppdrag som konkurrenten ikke har levert tilfredsstillende resultat og avslutter rekrutteirngen.  Dersom oppdragsgiver akserpterer kandidaten for ansettelser og kandidaten aksepterer ansettelsen, fakturerer Rekruttering AS restbeløpet på inngått avtale med konkurrent (totalbeløp med fradrag av innbetalt forskudd  hvis forskuddsavtale.  Hvis NCNP avtale, hele beløpet.