Meny:

 

 

Hovedside
Om oss
Rekruttering
-- Garantier
-- Priser/Betingelser
-- Rekrutteringsmetoder
Jobb søk
Omplassering
Salgskurs
Kontakt oss

 

 


                                 Garantier

EffektivitetsGaranti:  Tid – Kvalitet – Pris/Ytelse

Med Rekruttering AS får du presentert kvalifiserte kandidater for ansettelse innen 30 arbeidsdager etter innbetaling av oppdragsforskudd – eller forskuddet tilbake!

KvalitetsGaranti:   Analyse - Dybdeintervju - Dokumentasjon

Forutsatt at kandidaten er en fullpris kandidat og bestilt med Personlighetsanalyse og Endelig Rapport og kandidaten i de første 3 måneder etter ansettelsen viser seg uskikket for stillingen da han/hun ikke innehar de kvaliteter som Rekruttering AS har sjekket og beskrevet i Rapport, vil Rekruttering AS rekruttere en ny kandidat til samme stilling for 25% av den opprinnelige avtalens totale sum. Annet økonomisk ansvar kan ikke belastes Rekruttering AS.